Enquête Infoavond

Middelbare Steinerschool Aalst

1. Overweeg je om je kind later in de Middelbare Steinerschool Aalst in te schrijven?
Wat zijn volgens jou de troeven van de Middelbare Steinerschool Aalst?
Welke aspecten hebben doorgewogen in je keuze?
Specifieer indien je dit nodig acht
Wat zijn volgens jou de troeven van de Middelbare Steinerschool Aalst?
Waarover wil je graag meer informatie ontvangen?
Specifieer indien je dit nodig acht
Wat zou je keuze beïnvloeden?
Om welke redenen kies je voor een andere middelbare school? Vink aan wat van toepassing is.
Licht je antwoord toe wanneer je dit nodig vindt.
2. Via welke weg verzamel je info over de Middelbare Steinerschool Aalst?
Vink aan wat van toepassing is. Meerdere antwoorden mogelijk.
Specifieer
3. Over welke aspecten van de Middelbare Steinerschool Aalst wil jij meer weten?
Kruis aan waar jij iets over weet. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Specifieer
Ik heb interesse voor:
Ik ontvang graag de woensdagpost van de Middelbare Steinerschool Aalst op dit mailadres: