Inschrijven

Gegevens leerling
Voornaam*
Naam*
Geboortedatum*
Geboorteplaats*
Rijksregisternummer
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
Gegevens ouders
Voornaam vader
Naam vader
Telefoon vader*
E-mailadres vader
Voornaam moeder
Naam moeder
Telefoon moeder*
E-mailadres moeder
Nog een paar vragen
Studietoelage
Anderstalige nieuwkomer
Moeder heeft een diploma secundair onderwijs
Info-avond bijgewoond of informatieve film gezien
Huidige school
Ik schrijf in voor: