Onze school

Middelbare Steinerschool Aalst

Onze school is een school voor Algemeen Secundair Onderwijs, zowel in de gangbare als in de letterlijke betekenis van het woord.

Gangbaar: de opleiding is van ASO-niveau en bereidt dus voor op hoger onderwijs aan hogeschool of universiteit. Letterlijk: het is werkelijk een algemeen vormende opleiding. Het aanbod omvat niet enkel een stevige intellectuele pijler, maar bevat naast de theoretische vakken, ook kunstzinnig en praktisch onderwijs.

Onze school heeft één studierichting: de leerlingen volgen gedurende de ganse middelbareschooltijd hetzelfde lespakket, dat wel de meest diverse interessegebieden in zich verenigt en de ontwikkeling van kleuter, via kind, naar jongvolwassene vervolmaakt.

De kunstzinnige leermethode in alle vakken brengt vanzelf individualisatie met zich mee, dat wil zeggen, ze komt tegemoet aan individuele noden, behoeften, mogelijkheden en vragen.

Antroposofisch mensbeeld volgens Steiner

Onze middelbare school vertrekt vanuit de ideeën van Rudolf Steiner. Zijn pedagogische visie was dat elk kind zich moet kunnen ontwikkelen tot een innerlijk vrij, zelfstandig en verantwoordelijk mens. Cognitieve vaardigheden zijn hierbij gelijkwaardig aan emotionele, sociale en kunstzinnige vorming. Wij proberen kinderen een warme en zo veelzijdig mogelijke leeromgeving te bieden, waarin elk kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen.

Steinerscholen staan dus bekend om hun aandacht voor het creatieve: muziek, beeldende kunsten, toneel en ambachten zijn belangrijke elementen in onze pedagogie. In het lessenpakket van onze school zijn talen, wetenschappen en kunstzinnige vakken elk voor ongeveer één derde vertegenwoordigd.

Niettemin is middelbaar Steineronderwijs méér dan een ASO-opleiding met veel aandacht voor creatieve vakken en is het vanzelfsprekend ook iets anders dan Kunst Secundair Onderwijs. De aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vorming staat niet op zichzelf, maar is een wezenlijk aspect binnen de pedagogische visie van Rudolf Steiner. Daarin helpt het aanspreken en benutten van beurtelings cognitieve, emotionele en praktische vaardigheden, niet enkel de ontwikkeling tot een compleet, gebalanceerd mens. Ook beïnvloeden en stimuleren deze kwaliteiten elkaar in positieve zin, waardoor cognitieve vaardigheden makkelijker ontwikkelen, sociaal-emotionele vermogens verdiepen en motoriek en wilskracht versterken.

Dit wordt vaak samengevat als ‘hoofd, hart en handen‘: denken, voelen en willen ofwel redeneren, beleven en handelen.

Leerlingen
0
Klassen
0
Leerkrachten
0

Blijf op de hoogte, helemaal gratis!

Voornaam*
Familienaam*
E-mailadres*