Inschrijven voor de volgende zevende klas: vanaf zaterdag 12/03/2022

De wet voorziet elke leerling van een recht op inschrijving in een school, na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. De Middelbare Steinerschool Aalst behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal OverlegPlatform). Alle hieronder vermelde data werden op het LOP in samenspraak met alle onderwijspartners vastgelegd. In de zevende klas voorzien wij volgend schooljaar maximum 28 plaatsen. Kinderen van personeel en kinderen die reeds een broer of zus op onze school hebben, konden reeds inschrijven tussen 1 en 25 februari. Vanaf zaterdag 12 maart 2022 staan de inschrijvingen open voor iedereen. Inschrijven kan vanaf 9 uur op het secretariaat van de middelbare school.

Het huidige inschrijvingsrecht wil de sociale mix bevorderen en voorziet in alle scholen binnen een LOP-gebied een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs heeft. Het gaat hier om een verklaring op eer. Ook kinderen uit gezinnen die vorig of huidig schooljaar recht hadden op een schooltoeslag zijn indicatorleerlingen. De ouders moetend de toekenning van een schooltoeslag aantonen met ofwel een bewijs van de afdeling Studietoelagen ofwel met een rekeninguittreksel met bewijs van storting van de schooltoeslag.

Deze voorrangsperiode loopt binnen het LOP van Aalst van 12 maart 2022 (9 uur) tot 28 maart 2022 (16 uur). Tot 28 maart zal onze school tot maximum 10 indicatorleerlingen inschrijven en tot maximum 18 niet-indicatorleerlingen. Eens deze maxima bereikt zijn, wordt de inschrijving van leerlingen die wensen in te schrijven, geregistreerd als een uitgestelde inschrijving, uiteraard in chronologische volgorde. Vanaf 29 maart 2022 (9 uur) worden deze uitgestelde inschrijvingen omgezet in gerealiseerde inschrijvingen voor zover het maximumaantal van 28 leerlingen niet bereikt is.

Wanneer de maximumcapaciteit van 28 leerlingen bereikt is, wordt de inschrijving niet gerealiseerd. Deze leerlingen worden in het inschrijvingsregister genoteerd in chronologische volgorde bij “niet-gerealiseerde inschrijvingen”. Plaatsen die nadien vrijkomen, worden ingevuld door de niet- gerealiseerde inschrijvingen, ook nu weer in chronologische volgorde.

Opgelet: leerlingen die vanuit onze lagere school komen, moeten zich tijdig aandienen voor de inschrijvingen. Zij hebben immers geen voorrang.

De inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor de achtste tot en met de twaalfde klas starten na de paasvakantie, vanaf dinsdag 19 april 2022 om 9 uur. Gelieve voor deze inschrijvingen een afspraak te maken via mail: middelbaar@steinerschoolaalst.be.

Nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

Blijf op de hoogte, helemaal gratis!

Voornaam*
Familienaam*
E-mailadres*