271679310_1550722295297159_4217534885571809886_n

De Middelbare Steinerschool Aalst, een vestiging van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen, is een school voor ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) in de meest brede betekenis van het woord. Het is werkelijk een algemeen vormende opleiding.

Naast de gangbare cognitieve vakken is er heel wat aandacht voor kunstzinnig en praktisch onderwijs. Binnen elk vak wordt bovendien een evenwicht gezocht tussen denken, voelen en willen. Zo kunnen hoofd, hart en handen elkaar voeden en ondersteunen.

Dit jaar zullen onze eerste twaalfdeklassers afstuderen en is onze school volledig uitgebouwd.

Op dinsdag 7 februari organiseren wij om 20 uur een infoavond die zich vooral op ouders richt.
Op zaterdag 11 februari volgt in de voormiddag een exploratiedag voor de leerlingen.

Blijf op de hoogte, helemaal gratis!

Voornaam*
Familienaam*
E-mailadres*